HEM

Kyrklig begravning

Begravning enligt Svenska kyrkans ordning har man när den avlidne varit medlem i Svenska kyrkan.

Svenska kyrkans ordning skiljer sig lite beroende på om det är en kremationsakt eller jordbegravning. Vid kremation äger avskedet rum i kyrkan/kapellet efter sista psalmen medan vid jordbegravning sker avskedet alldeles i slutet av akten vid graven. Normalt innehåller en begravningsgudstjänst två eller tre psalmer och det finns utrymme för ytterligare musik i form av t ex solosång. Oftast inleds och avslutas gudstjänsten med klockringning och akten tar ca 45 minuter. Variationer förekommer. Detta är Svenska kyrkans ordning:

Orgelmusik
Ev. solosång
Psalm
Griftetal
Överlåtelsen
Bibelläsning
Psalm
Begravningsbön
Herrens bön
Psalm
Avsked
Välsignelsen
Ev. solosång
Orgelmusik
Begravningsbyrån Stilla AB
Infanterivägen 2
587 58 Linköping
Begravningsbyrå Linköping
Öppet vardagar 08:30 - 17:00
Jour alla dagar dygnet runt
Telefon: 013 - 10 40 09
Fax: 013 - 10 40 23
E-post: info@stilla.nu